Obianske zdruenie
Na vlastnch nohch


Sme ete mlad OZ, ktormu sa len nedvno podarilo postavi sa na vlastn nohy. Naim cieom a poslanm je pomc postavi sa na vlastn nohy uom telesne a zdravotne hendikepovanm, mladm zanajcim umelcom, uom vzdelania chtivm a vlastne vetkm, ktor chc pevne st. Na vlastnch nohch ...