Bobo Pernecký (* 1950)

     Narodil sa v Liptovskej Osade. Od roku 1956 dodnes žije v Piešťanoch, kde dnes pracuje ako architekt.

     Prvé karikatúry a vtipy nakreslil v roku 1962. Je držiteľom viac ako dvadsiatich rôznych ocenení.