Jn Miuch (* 1964 v Koiciach), venuje sa psaniu poviedok, bsn, rozhlasovch hier, psiem a kabaretov.

     V r. 1997 vydal samostatn bsnick zbierku "Ticho, tichie, horco". Spolupracuje s rozhlasom a z tejto innosti vydal audiokazetu s vberom rozhlasovch fejtnov "Dennk cestovatea v Supershope".

     Publikuje aj na internete www.micuch.sk. Je dvojnsobnm finalistom literrnej sae POVIEDKA. V sasnosti hlavne bojuje za prva Krhtov, omu podriauje cel svoju tvorbu. Za tto innos zatia nebol trestne sthan.

     M dve dcry a obe ho zbouj.