VYDVA

VDY S SMEVOM

VYDAVATESTVO
TDIO HUMORU A SATIRY


VYDAVATESTVO TDIO HUMORU A SATIRY


Vydavatestvo HS bolo zaloen v roku 1990, vydalo vye 30 knh.
Zameriava sa na pvodn slovensk humor, ale nevyhba sa ani inm nrom. M viacero profilovch edci Nvraty, Povesti, Rozprvky, Humor a satira...

Adresa:
Martinsk 48
821 05 Bratislava

tel./fax/odkazova: 02/4333 0882, 02/4333 5385
e-mail: shs_koc@stonline.sk