FotoMan

Veľkoobchod fotoaparátov, príslušenstva a fotomateriálu. Špecializovaná predajňa prezentuje novinky súčasných trendov vývoja fototechniky. Kladie dôraz na kalitu poskytovaných služieb a dnes patríme k najlepším predajniam vo svojom obore na Slovensku. Dobré rady a spokojní zákazníci.jniam vo svojom obore na Slovensku. Dobré rady a spokojní zákazníci.

Hlavná 106, Košice tel. 055-622 28 78, fotoman@mail.t-com.sk